Jägareexamen

Valbo sportskytteklubb

Skytteföreningen för både Sportskyttar och jägare

Jägareexamen


Den kanske största delen av nya skyttar får vi till banan genom jägareexamen. Skickliga instruktörer hjälper till med övningen på tisdagar och torsdagar, och när man känner sig redo har vi godkända provledare som ordnar tid för uppskjutning/uppskrivning.Grattis alla som har examinerats på banan  2015!!

Närmare bestämt 53 St nya jägare.
Kom ihåg att vid varje tillfälle (teoretiskt och praktiskt) ta med.


Legitimation.


Om det gäller skrivning medtag även ett foto (Pass foto)

Endast kontant betalning.


Vid frågor angående Jägarexamen:


Urban Söderlund

070 - 661 48 12

Teoretiska och praktiska prov


En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt och tre praktiska delprov.


Det teoretiska provet som ingår i jägarexamen ska avläggas av alla, oavsett vilken typ av jaktvapen som ska förvärvas (gäller ej den som redan har licens för jaktvapen utfärdat före 1985).


De praktiska proven består av tre olika delprov, hagelgevärsprov, grundprov/kulgevär och högviltprov/kulgevär.

Teoretiskt prov


Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att  välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.


Provtagare får efter rättat prov inte behålla frågeblanketten, som heller inte får  kopieras.


Vid prov får hjälpmedel inte användas. Provet avbryts för den som fuskar.


Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det  teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt  besvarade.Praktiskt hagelgevärsprov omfattar fyra moment


    säker hagelgevärshantering

    avståndsbedömning

    lerduveskjutning

    skjutning mot markmål


Grundprov/kulgevär omfattar två moment


    säker kulgevärshantering

    precisionsskjutning


Högviltprov/kulgevär omfattar


    skjutning mot stillastående och löpande älgfigur


Mer om innehåll och omfattning av proven kan läsas på Svenska jägareförbundets hemsida:


<a href="http://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/om-jagarexamen/">Om jägarexamen</a>
"Mer om innehåll och omfattning av proven kan läsas på Svenska jägareförbundets hemsida:"
Om jägarexamen

KONTAKTE-post
info@valbosportskytteklubb.se

Gästbok
Gästboken kommer från Gästbok.nu)Klubbstugan 026/32177

(endast träningskvällar)


För upplysningar


Lasse Sandström

026-130884


Bokning älgbana


Micke Flodin

070-3772932


Besöksadress

Ängsberg

818 01  Valbo


GPS

X 6723796 Y 1565359

( RT 90 )

eller

N 60*37,566 E 16*59,950

( WGS 84 )Bankgiro

5689-0759


Swish (medlemskap)

ANGE PERSONNUMMER (10 siffror)

1231056852