Historia

Valbo sportskytteklubb

Skytteföreningen för både Sportskyttar och jägare

Klubben startas Valbo Sportskytteklubb börjar sin historia i slutet av femtiotalet. Den inleds av att avdelning 91 i Valbo av Jägarnas Riksförbund bygger en älgbana i Spikåsbäcken i Mackmyra. Banan användes flitigt och medlemsantalet ökade, men några år in på sextiotalet var den tvungen att avvecklas då Riks 80 skulle få en ny sträckning. Ett flerårigt arbete startade för att hitta ett nytt markområde för banan. Fem år senare stod det klart att det nya området blev det som gäller än idag, i Ängsberg, Sofiedal. Förutom att marken var lämplig för banan så fanns där även lämningar efter Valbos äldsta skarpskyttebana som daterar till slutet av artonhundratalet.


1968 Första spadtaget tas och inleder ett stort arbete för att banorna ska kunna ta plats. Skog fick röjas, mark dräneras, vägar anläggas och åtskilliga mängder fyllnadsmaterial läggas dit. 1969 Efter att medlemmarna tillsammans bidragit med 2149 arbetstimmarna stod banorna klara för användning. De bestod nu av en skeetbana, en 50 meters bana för rådjur och vildsvin och en kombinerad bana för älg och hjort. En tävling får inviga anläggning, denna tävling blir sedan årligen återkommande under namnet "Jubileumstävlingen". Medlemmarna är till antalet 48 stycken.


1970 Arbetet med en klubbstuga inleds, men kommer att bli en långdragen process. Den aktuella stugan är en befintlig timrad uthusbyggnad som klubben får som gåva från Valbo Kommun. Medlemmarna är nu 105 stycken.


1971 Markplaneringen för en andra skeetbana utförs.


1972 Klubbmedlemmarna arbetar under året med den andra skeetbanan, vilken vid slutet av året bara saknar el och maskinell utrustning.


1973 Medel till färdigställande av klubbstugan anslås från Gävle Kommun. Antalet avlossade skott på banorna ökar kraftigt.


1974 Klubbstugan blir klar och en dricksvattenbrunn grävs.


1975 Ytterligare mark köps in för att kunna bygga en tredje skeetbana. Byggnation av en trapbana sanktioneras.


1976 Beslut tas att öka anläggningen med ytterligare en 50 metersbana.


1977 Byggnadslov för en andra 50 metersbana beviljas. Banan färdigställs även detta år.


1978 Markplaneringen för tredje skeetbanan färdigställs, banan besiktigas och godkänns. Medlemsantalet är nu 235 stycken.


1981 Klubben åtar sig att arrangera prover i Jägarexamen.


1984 Den i flera år planerade trapbanan börjar byggas och finansieras helt med egna medel.


1985 Den nybyggda trapbanan tas i bruk. 1986 Intresset för trap har ökat och utbyggnad av ytterligare en trapbana sanktioneras. Träningsaktiviteten på banorna är mycket omfattande med hela 315 000 avlossade skott under året.


1987 Ännu en trapbana byggs och tas i bruk. 1988 Klubben anhåller om att utses till provbana för Jägarexamen, anhållan bifalles.


1991 En toalettbyggnad upprättas och höjer standarden på anläggningens service.


1993 En fasanbana byggs på skeetbana nummer tre. Medlemmarna är 255 stycken.


1995 Den tredje trapbanan förses med skärmtak.KONTAKTE-post
info@valbosportskytteklubb.se

Gästbok
Gästboken kommer från Gästbok.nu)Klubbstugan 026/32177

(endast träningskvällar)


För upplysningar


Lasse Sandström

026-130884


Bokning älgbana


Micke Flodin

070-3772932


Besöksadress

Ängsberg

818 01  Valbo


GPS

X 6723796 Y 1565359

( RT 90 )

eller

N 60*37,566 E 16*59,950

( WGS 84 )Bankgiro

5689-0759


Swish (medlemskap)

ANGE PERSONNUMMER (10 siffror)

1231056852